Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Odvolání souhlasu se zpracováním OÚOdvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

 

V souladu s čl. 7 odst. 3 Nařízení EU[1]  tímto

 

o d v o l á v á m

 

dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutý dne ……………………../týkající se[2]: ……………………………………………………….. společnosti Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, IČO: 45275769 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[3]:

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………..

Kontaktní adresa: …………………………………………...…….

 

 

Datum:                                                                       Podpis:

 

………………………………………………………………………..                  ………………………………………………………..

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uveďte datum udělení souhlasu nebo čeho se udělený souhlas týkal, aby jej bylo možné pro případ udělení více souhlasů řádně identifikovat

[3] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.